Create your VOD platform

To earn money with sharing your

tips
courses
webinars
tests

Scroll down for more

mouse arrow
blog

Zmieniony regulamin świadczenia usługi myVODDziś (8.12.2017) opublikowaliśmy na stronie internetowej www.myvod.io zmieniony regulamin świadczenia usługi myVOD. 

Dlaczego wprowadzamy zmiany w regulaminie? 

Ciągle się rozwijamy, dlatego część zmian (dodanie możliwości podpięcia na Twojej platformie płatności za pośrednictwem systemu Dotpay, możliwość wgrania przez Ciebie materiałów na nasz serwer) spowodowana jest koniecznością uwzględnienia w regulaminie nowych funkcjonalności, które czynią naszą usługę jeszcze bardziej innowacyjną.

Zmienia się myVOD i zmienia się także otoczenie prawne. Dlatego, wprowadzamy również do regulaminu postanowienia, które są koniecznie z uwagi na dostosowanie do obowiązujących wymogów prawa. Przede wszystkim, wprowadzamy postanowienia informujące konsumenta, o tym, że może dochodzić roszczeń przeciwko usługodawcy na drodze pozasądowej. Ponadto, kierując się wytycznymi organów administracji (UOKiK) wprowadzamy zamknięty katalog przyczyn które uprawniają nas do zmiany regulaminu. W kilku miejscach w regulaminie prostujemy też oczywiste omyłki pisarskie (literówki) i precyzujemy nieścisłości niemające jednak wpływu na charakter Umowy i wzajemne obowiązki.

Zestawienie dokonanych zmian znajdziesz na końcu tego komunikatu.

Zmieniony regulamin wejdzie w życie wobec zarejestrowanych użytkowników po 14 dniach od jego opublikowania na stronie www.myvod.io, o ile nie skorzystają w tym terminie z przysługującego im zgodnie z regulaminem uprawnienia do wypowiedzenia umowy.  Oświadczenie o wypowiedzeniu zarejestrowany użytkownik może wysłać na adres e-mail: hello@myvod.io lub nasz adres korespondencyjny ClickMaster Robert Rachwał, ul. Zarzecze 36 lok. 2, 20-134 Kraków. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na dotychczas złożone zamówienia. Oznacza to, że realizacja usług zamówionych przed dniem wejścia w życie regulaminu odbywa się na dotychczasowych zasadach. 

Nowy regulamin znajdziesz TU
Dotychczasowy regulamin znajdziesz TU

Zespół myVOD


Poniżej zestawienie zmian dokonanych w regulaminie:

 • W części VI ust. 5 dodajemy nową metodę płatności (dotPAY), którą klient może podpiąć na swojej platformie;
 • W części VI ust. 6. Wskazujemy, że klient może skorzystać z możliwości wgrania materiałów na nasz serwer;
 • W części I w ust. 20 dodajemy nasz e-mail; 
 • W części VIII z uwagi na wcześniejszą omyłkę w kolejności poszczególnych ust. części VIII, porządkujemy numerację. Nowa numeracja to: 1-7;
 • W części I w ust. 5 – w celu ujednolicenia terminologii przyjętej w regulaminie i obowiązującym ustawodawstwie precyzujemy, że obowiązująca w regulaminie definicja konsumenta ma takie samo znaczenie jak w Kodeksie cywilnym;
 • W części I w ust. 4 precyzujemy, że klientem jest osoba, która korzysta usługi, w tym w szczególności (jak w dotychczas obowiązującej wersji) składa zamówienia;
 • Część IX ust. 10 prostujemy  oczywistą omyłkę pisarską tj. zamiast nazwy „Użytkowników Platformy VOD Klienta” używamy (zgodnie z obowiązującą zgodnie z regulaminem definicją) nazwy „Użytkownik końcowy”.
 • W części III ust. 10 mając na uwadze wymogi prawne, precyzujemy że konsument może (o ile takie uprawnienie mu przysługuje) odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wskazujemy ponadto adres, na który konsument może wysłać oświadczenie o odstąpieniu oraz potwierdzamy, że w przypadku odstąpienia zwrócimy konsumentowi wszystkie dokonane płatności; 
 • W części VIII ust. 6  z uwagi na wymogi obowiązującego prawa wskazujemy, że konsumentowi poza sądowymi sposobami dochodzenia sporów przysługują także możliwości pozasądowe tj. określone w części X ust. 9;
 • Część X ust. 4 mając na względzie stanowiska UOKIK w przedmiocie zmiany regulaminów, wskazujemy zamknięty katalog ważnych przyczyny, które uprawniają do zmiany regulaminu (możemy dokonać zmian wyłącznie w określonych istotnych przypadkach, bez zmian pozostaje to, że klient zawsze może nie wyrazić zgody na dokonane zmiany);
 • Część X ust. 5 precyzujemy, że poinformowanie klienta o treści nowego regulaminu nastąpi 14 dni przed jego wejściem w życie;
 • Część X ust. 4-6, precyzujemy że postanowienia te dotyczą trybu zmiany Regulaminu (nie cennika, co omyłkowo znalazło się w treści regulaminu);
 • Część X ust. 7 precyzujemy i potwierdzamy, że w przypadku zmiany regulaminu (nie tylko cennika), zamówienia złożone dotychczas, realizowane są na zasadach obowiązujących zgodnie z poprzednim regulaminem;
 • Część X ust. 9 z uwagi na wymogi obowiązującego prawa, uzupełniamy regulamin o nowe możliwości pozasądowego dochodzenia roszczeń, które przysługują konsumentowi przeciwko Usługodawcy. Wskazujemy też, gdzie można uzyskać więcej informacji na ten temat. Informujemy także, że chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Część X ust.10 – z uwagi na zmiany dokonane w ust.9 pozostawiamy określenie właściwości sądu, w zakresie w którym dotyczy ono relacji z klientem niebędącym konsumentem.
   

Zapisz się i otrzymuj od nas informacje o nowościach oraz podpowiedzi z zakresu tworzenia i zarządzania swoją platformą VOD!

security

Twoje dane są bezpieczne. Nie udostępniamy Twojego adresu e-mail,
wykorzystujemy go tylko i wyłącznie do komunikacji w sprawie platformy myVOD.io!


Administratorem danych jest Robert Rachwał ClickMaster Polska, ul. Zarzecze 36 lok. 2, 30-134, Kraków, NIP: 6772261181. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz związanej z realizacją usług myVOD oraz innych dostępnych w ramach serwisu przez okresy wymagane umownie lub na podstawie przepisów prawa. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy ClickMaster oraz dostawcy usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego stosownie do Polityki Prywatności.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Czytaj więcej...

Akceptuję