polityka prywatności myvod

Program partnerski

Regulamin Programu Partnerskiego

 

 1. Organizatorem Programu Partnerskiego (w skrócie PP) jest ClickMaster Polska Robert Rachwał, ul. Zarzecze 36 lok. 2, 30-134 Kraków, NIP: 677-226-11-81

 2. Podstawą określającą warunki Programu Partnerskiego jest tylko i wyłącznie poniższy regulamin.

 3. Chęć udziału w Programie Partnerskim należy zgłosić na adres hello@myvod.io

 4. W zgłoszeniu o którym mowa w pkt 3 należy przesłać informacje o akceptacji niniejszego regulaminu PP oraz adres e-mail, który będzie identyfikatorem Polecającego serwis.

 5. Polecającym jest osoba która dokonała zgłoszenia do PP oraz która poleciła serwis myVOD.io innym osobom.

 6. Użytkownikiem jest osoba, która założyła platformę w serwisie myVOD.io

 7. Polecający otrzymuje na swoje konto programu partnerskiego kwotę brutto równą dwukrotności miesięcznego abonamentu za pierwszy zakupiony pakiet przez Użytkownika, który zarejestrował się z polecenia Polecającego pod warunkiem:

  1. Użytkownik po okresie testowym będzie korzystał z platformy myVOD przez minimum 3 kolejne miesiące.

  2. Użytkownik poda adres e-mail Polecającego w swoim panelu admina w zakładce Moje konto -> Dane w polu "Adres email osoby polecającej". Adres e-mail Polecającego Użytkownik musi podać podczas wypełniania Danych do faktury, późniejsze dodanie adresu e-mail Polecającego lub zmiana adresu e-mail jest niemożliwa.

 8. W celu skorzystania z Programu Partnerskiego należy przekazać Użytkownikowi adres e-mail Polecającego oraz informację o konieczności wpisania tego adresu e-mail w pole "Adres email osoby polecającej"

 9. Wypłata środków z konta PP odbywa się co 6 miesięcy, w czerwcu oraz grudniu.

 10. Aby Polecający mógł wypłacić środki zgromadzone na swoim koncie zobowiązany będzie do wystawienia faktury na rzecz Organizatora (usługa reklamowa, pomocja serwisu) lub zawarcia umowy zlecenie z Organizatorem (promocja serwisu). W obu przypadkach kwota brutto umowy lub faktury jest równa zebranym środkom na koncie Polecającego. Organizator ma prawo do potrącenia odpowiednich kwot na należy podatek.

 11. Zgromadzone środki z PP można również wykorzystać na rabat w serwisie myVOD.io jeśli Polecający jest klientem myVOD.io

 12. Warunkiem otrzymania zgromadzonych środków na koncie jest podanie prawidłowych danych osobowych/danych firmy na fakturze lub w celu podpisania umowy zlecenie.

 13. W przypadku złamania niniejszego regulaminu przez Polecającego, organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wypłaty środków lub wstrzymania wpłaty do wyjaśnienia z Programu Partnerskiego.

 14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Programu Partnerskiego o czym poinformuje drogą mailową Polecających oraz na stronie regulaminu. W stosunku do Polecającego znajdzie zastosowanie wersja z czasu rozpoczęcia korzystania z usług przez osobę poleconą potwierdzona wpisem adresu email Polecającego.

 15. Organizator Programu Partnerskiego zastrzega sobie prawo do wycofania Programu Partnerskiego o czym powiadomi Polecających drogą mailową z wyprzedzeniem 3 tygodni i umożliwi Polecającym wypłatę zgromadzonych na swoim koncie środków pieniężnych.

 16. Regulamin wchodzi w życie 3 sierpnia 2017 roku. Zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności.

Zapisz się i otrzymuj od nas informacje o nowościach oraz podpowiedzi z zakresu tworzenia i zarządzania swoją platformą VOD!

security

Twoje dane są bezpieczne. Nie udostępniamy Twojego adresu e-mail,
wykorzystujemy go do komunikacji w sprawie platformy myVOD oraz świadczenia usługi Newslettera!


Administratorem danych jest Robert Rachwał ClickMaster Polska, ul. Zarzecze 36 lok. 2, 30-134, Kraków, NIP: 6772261181. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz związanej z realizacją usług myVOD oraz innych dostępnych w ramach serwisu przez okresy wymagane umownie lub na podstawie przepisów prawa. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy ClickMaster oraz dostawcy usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego stosownie do Polityki Prywatności.

Pytania? Współpraca? Napisz do nas: hello@myvod.io

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Czytaj więcej...

Akceptuję